13/02/2017

BỒN COMPOSITE

Một số hình ảnh về bồn Composite chúng tôi đã thực hiện

bồn composite chứa thực phẩm

bồn composite chứa thực phẩm

bồn composite chứa thực phẩm

bồn composite chứa thực phẩm

bể tách mỡ

bể tách mỡ

bồn composite hệ thống xử lý nước thải

bồn composite hệ thống xử lý nước thải

bồn composite chứa hóa chất

bồn composite chứa hóa chất

bồn composite bọc bảo ôn

bồn composite bọc bảo ôn

bồn composite chứa thực phẩm

bồn composite chứa thực phẩm

bồn composite chứa thực phẩm

bồn composite chứa thực phẩm

bồn composite chứa thực phẩm

bồn composite chứa thực phẩm

bồn composite chứa thực phẩm

bồn composite chứa thực phẩm

bồn composite

bồn composite chứa thực phẩm

Quý khách có thể tham khảo thêm hình ảnh tại Fanpage Facebook

Hình ảnh Related